Termenii si conditiile de utilizare ale autorulotelor Daria Campers.

1. DEFINITII

1. Daria Campers este numele comercial al S.C. Daria Campers S.R.L., persoană juridică română, cu o adresă juridică - România, Ploiești, str. Domnisori nr81 bl62 sc 3 ap 12, cu numărul în registrul comerțului J29 / 286 / 01.03.2010, Cod unic de înregistrare 26587376.

2. Firma de inchirieri,Locator(Vânzător) - Daria Campers

3. Locatar (Cumpărător ) - orice persoană cu vârsta peste 16 ani sau orice persoană juridică care creează un Cont de pe Site și creează o comandă.

4. Client - acesta poate fi orice persoană cu vârsta peste 16 ani sau o persoană juridică care are acces la CONTINUT folosind orice mijloc de comunicare și a fost de acord cu prevederile "Politicii de cookie".

5. Camper(Autorulota) - un vehicul cu o unitate rezidențială care este închiriată de către locatar prin intermediul site-ului.

6. Închiriere - furnizarea către locatar a dreptului de a folosi camperul(autorulota) cu condiția respectării Contractului și a prezentului Regulament.

7. Actul de acceptare și de transfer - un document întocmit și semnat de locator și de locatar, care reflectă starea tehnică a camperului(autorulotei) și lista echipamentelor închiriate locatarului care trebuie sa fie returnate locatorului la sfârșitul perioadei de chirie.

8. Utilizator - orice persoană cu vârsta peste 16 ani sau o persoană juridică înregistrată pe site care, în procesul de creare a unui cont, a fost de acord cu prevederile "Termenilor și condițiilor generale", "Politica de prelucrare a datelor personale" și " Cookie Policy ".

9. Cont (cont) - o secțiune a site-ului care necesită o adresă de e-mail și o parolă pentru acces, ceea ce permite utilizatorului să creeze și să plătească pentru comandă (Rezervare) și conține informații despre utilizator și istoricul utilizatorului de pe site. Utilizatorul este responsabil și garantează că toate informațiile introduse în timpul creării contului sunt corecte, complete și actualizate la momentul plasării comenzii(rezervarii).

10. Site - un sistem online de rezervare pentru camper(autorulote) și alte servicii, găzduit pe domeniul dariacampers.eu și subdomenii .

11. Comanda (Rezervare) - un document electronic care serveste ca o forma de comunicare intre Locator si Locatar, prin care Locatarul informeaza Locatorul, prin intermediul Site-ului, despre intentia sa de a cumpara Serviciile pe Site.

12. Ofertă - un document electronic care acționează ca o formă de comunicare între Locator și Locatar, prin care Locatorul informează Locatarul prin intermediul site-ului cu privire la intenția sa de a furniza serviciile. Contractul de achiziție a serviciilor de pe Site este o procedură specială: prin acceptarea unei oferte care conține toți termenii esențiali ai Contractului și a acestor reguli, fără semnarea de către părți.

13. Oferta de acceptare - acceptarea integrală și necondiționată a ofertei și a acestor prevederi prin plată integrală sau parțială (plata în avans) a Comenzii(Rezervarii). Acceptarea ofertei creează un contract.

14. Bunuri și servicii - orice produse sau servicii afișate pe Site, inclusiv produsele și serviciile specificate în Ordin, care vor fi furnizate de către Locator (vânzător) Locatarului (cumpărătorului) ca urmare a încheierii Contractului.

15. Contract - este un contract încheiat între Locator(Vânzător) și Locatar(Cumpărător) după ce Locatarul(Cumpărătorul) acceptă oferta.

16. Depozit de garanție - o plată pentru orice daună cauzată obiectului de închiriere (Camper/Autorulota) care este indemnizată, indiferent de vina pe care o acordă Locatarul. De asemenea, are dreptul de a retine din depozitul de garantie toate plățile și penalitățile pentru obligațiile care nu sunt îndeplinite de către Locatori în temeiul Contractului.

17. Plata în avans - o plată care este efectuată la costul plății bunurilor și serviciilor și are statutul de confirmare a achiziției de bunuri și servicii, garantează că Locatarul (cumpărătorul) își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul contractului și în conformitate cu prevederile din prezentul regulament.

18. Conținut - reprezintă:

        • toate informațiile de pe Site care pot fi accesate, vizualizate sau accesate în alt mod folosind echipamente electronice;

        • conținutul oricărui e-mail trimis de către Locator(Vânzător) Locatarului(cumpărătorului) prin mijloace electronice și / sau prin orice alt mijloc de            comunicare disponibil;

        • orice informație transmisă de către angajatul Locatorului(vânzătorului) către Locatar(cumpărător) în orice mod;

        • informații privind Bunurile și / sau Serviciile și / sau prețurile practicate de către Locator(Vânzător)pentru o anumită perioadă;

        • Datele Locatorului(vânzătorului) sau alte date privilegiate.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

1. Prin înregistrarea unei comenzi(rezervări) pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (prin telefon, e-mail și prin alte mijloace de comunicare) prin care Locatorul(Vânzătorul) își desfășoară operațiunile comerciale.

2. Notificarea primită de Locatar(Cumpărător) după plasarea Comenzii(rezervării) este o informație și nu înseamnă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (prin e-mail) sau prin telefon.

3. Din motive justificate, Locatorul(Vânzătorul) își rezervă dreptul de a modifica numărul de Bunuri și / sau Servicii din Comandă. Dacă Locatorul(vânzătorul) modifică numărul de bunuri și / sau servicii din comandă, el va notifica Locatarul(cumpărătorul) prin adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de Locatar(cumpărător) la plasarea comenzii și va restitui suma plătită. T

4. contractul este considerat a fi încheiat între Locator(Vânzător) și Locatar(Cumpărător) în momentul în care Cumpărătorul primește de la Vânzător prin e-mail și / sau prin SMS confirmarea receptionării plății totale sau parțiale (Plata în avans) a Comenzii(rezervării).

5. Documentele și informațiile furnizate de Locator(Vânzător) pe site-ul web formează baza Contractului și a Ofertei, precum și un certificat de garanție emis de Locator(Vânzător) pentru Bunurile și Serviciile achiziționate


3. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul acestui contract este Închirierea de către Locatar de la Locator, vehiculul - Camper(Autorulota), precum și achiziționarea de alte Produse și Servicii înregistrate în Comanda(rezervare) de pe Site.


4. ACCESUL LA COMANDA(REZERVARE)

1. Din motive justificate, Daria Campers își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului / Cumpărătorului/Locatarului la Comandă(Rezervare) și / sau la unele dintre metodele de plată, în cazul în care consideră că activitățile Utilizatorului / Cumpărătorului/Locatarului de pe Site pot dăuna în vreun fel Daria Campers. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul / cumpărătorul/locatarul poate contacta Relațiile cu Clienții Daria Campers pentru a obține informații despre motivele care conduc la măsurile de mai sus.

2. Comunicarea cu Locatorul(vânzătorul) poate fi efectuată prin interacțiunea directă cu Locatorul(vânzătorul) sau prin intermediul contactelor menționate în secțiunea "Contact" a site-ului.

3. În cazul unui volum neobișnuit de mare de trafic de pe Internet, Daria Campers își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor / cumpărătorilor / clienților să introducă manual codurile de verificare a captcha pentru a proteja informațiile de pe site.

4. Daria Campers may publish on the Site information about Products and / or Services and / or promotions taking place during a specific period.

5. Toate prețurile pentru Bunuri și / sau Servicii prezentate pe Site includ toate taxele și comisioanele.

6. În cazul plăților online, Locatorul(Vânzătorul) nu este și nu poate fi responsabil pentru niciun fel de cheltuieli suplimentare suportate de cumpărător, inclusiv comisionul de conversie valutară perceput de banca emitentă a cardului dacă moneda sa de emisiune diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune este doar a Locatarului(cumpărătorului).

7. În cazul plăților prin transfer bancar, toate taxele percepute de bancă pentru transfer trebuie să fie plătite de către Locatar(Cumpărător).

8. Toate informațiile utilizate pentru a descrie Bunurile și / sau Serviciile disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu constituie o obligație contractuală din partea Locatorului(Vânzătorului) și sunt utilizate exclusiv în scopul prezentării.


5. VALOAREA CONTRACTULUI

1. Prețul pentru închiriere, precum și Bunurile și/sau serviciile este indicat în ofertă și compune prețul pentru întreaga perioadă de închiriere.

2. Prețul de închiriere include:

        • închirierea cu toate echipamentele în stare bună de fucționare;

        • instrumente, inventar,materiale de curățare și auxiliare;

        • asigurare;

        • întreținerea vehiculelor (ulei, consumabile).


6. COMANDA(REZERVAREA) ȘI PLATA

1. Clientul/cumpărătorul/Locatorul poate plasa comenzi pe site prin adăugarea de produse și / sau servicii în coș, după care completează comanda făcând plata în unul din modurile specificate. După adăugarea în coșul de cumpărături, produsul și / sau serviciul devin disponibile pentru cumpărare. Adăugarea unui produs / serviciu la coșul dvs. în lipsa unei comenzi nu implică înregistrarea comenzii sau rezervarea automată a unui produs / serviciu..

2. Locatorul(Vânzătorul) poate anula comanda de rezervare a Locatarului prin notificarea Locatarului(Cumpărătorului), fără obligații suplimentare ale vreuneia dintre părți la cealaltă parte și fără rambursarea altor cheltuieli în următoarele cazuri:

        • banca nu acceptă cardul Locatarului(cumpărătorului) pentru tranzacție în cazul plății online;

        • anularea tranzacției de către procesator, în cazul plăților online;

        • datele furnizate de Client/Cumpărător/Locatar pe Site sunt incomplete și / sau incorecte;

        • nereceptionarea de către Locator(vânzător) a ordinului de plată al transferului bancar în termen de 48 de ore de la data plasării comenzii în cazul            plății prin transfer bancar.

        • nereceptionarea de către Locator(vânzător) sumei în contul bancar în termen de 5 zile lucrătoare de la data plasării comenzii în cazul plății prin            transfer bancar.

3. În cazul în care Bunurile și/sau Serviciile comandate(rezervate) de Locatar(Cumpărător) nu pot fi furnizate de către Locator(Vânzător),Locatorul( Vânzătorul) va informa Locatarul/Clientul / Cumpărătorul despre acest fapt și va restitui Costul Bunurilor și/sau Serviciilor Cumpărătorului/Locatarului în termen de maxim 7 (șapte ) zile de la data la care Locatorul(Vânzătorul) notifică Locatarul(Cumpărătorului).

4. Prin plata integrală sau parțială a comenzii/rezervarii (Plata în avans), Locatarul confirmă că este familiarizat cu prevederile Termenilor și condițiilor generale, Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politicii Cookie și acceptă toți termenii și condițiile.

5. Contractul este considerat încheiat și comanda/rezervarea este plasată între Locator(Vânzător) și Locatar(Cumpărător) în momentul în care Locatarul(Cumpărătorul) primește de la Locator(Vânzător) prin e-mail și/sau prin SMS confirmarea recepționării plății complete sau parțiale (Plata în avans) a Comenzii/rezervarii.

6. Prețul, metoda de plată și data scadentă a plății sunt indicate în fiecare comandă/rezervare. Locatorul(Vânzătorul) facturează Locatarului(cumpărătorului) bunurile și serviciile furnizate. Este obligația Locatarului(cumpărătorului) să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii.

7. Plata pentru comandă/rezervare se face conform următoarei proceduri:

        • După plasarea comenzii, Locatarul/cumpărătorul trebuie să plătească costul integral sau parțial (plata avans) al comenzii/rezervării.

        • Plata integrală a comenzii se va efectua nu mai târziu de 7 zile înainte de începerea perioadei de inchiriere.

        • Un depozit de garanție se efectueaza înainte de a emite actul de transfer și acceptare(Procesul verbal de predare-primire).


7. RENUNȚAREA LA BUNURI SI/SAU SERVICII, REZILIEREA CONTRACTULUI, RAMBURSAREA PLĂȚILOR

1. Locatarul are dreptul să anuleze contractul în orice moment înainte de începerea perioadei de închiriere și o parte sau întregul preț de închiriere va fi dedusă din Tentant ca o amendă în conformitate cu următorul principiu:

        • în perioada de la data plății comenzii/rezervării și până la 60 de zile înainte de începerea perioadei de inchiriere - 25% din prețul contractului;

        • în perioada de la 59 zile pana la 7 zile înainte de începerea perioadei de inchiriere - 50% din prețul contractului;

        • în perioada de la 7 zile până la data începerii perioadei de inchiriere - 95% din prețul contractului.

2. Anularea contractului și rambursarea nu este posibilă în următoarele cazuri:

        • respingerea bunurilor și serviciilor, care prin natura lor sunt legate în mod inextricabil de alte elemente ale comenzii/rezervarii;

        • nerespectarea de către Locatar a prevederilor din Termenii și condițiile generale;

        • Negarea serviciilor imediat înainte de începerea serviciilor;

3. În cazul în care Locatarul nu plătește în timp util Locatorului orice sumă care îi revine în temeiul Contractului și/sau în legătură cu aceste Reguli, Locatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cadrul unei proceduri extrajudiciare unilaterale prin trimiterea unei notificări la adresa poștală a Locatarului sau prin e-mail la Locatar, date specificate în datele de înregistrare a contului Locatarului și păstrează întreaga sumă pentru a rambursa datoria Locatarului, formată din momentul rezilierii contractului.


8. DEPOZITUL DE GARANȚIE

1. Locatarul plătește depozitul de garantie înainte de începerea perioadei de închiriere. Depozitul de garantie are statutul de a asigura îndeplinirea corectă de către Locatar a obligațiilor sale în temeiul contractului și în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Dacă Depozitul de garanție nu este obligatoriu, acesta va fi returnat Locatarului, fără a aduce niciun interes către Locator, în întregime, la returnarea obiectului închiriat și confirmarea de către angajatul Locatorului că obiectul închiriat a fost returnat la timp și la locul convenit și după ce a semnat actul de acceptare(procesul verbal de predare-primire), notând că nu a existat nici un prejudiciu la camper/autorulota, echipamentul său în timpul perioadei de închiriere nu a cauzat pagube terților și nici o terță parte nu poate solicita despăgubiri. Depozitul de garanție este plătit în numerar sau blocat pe cardul bancar al Locatarului.

2. Locatarul are dreptul de a compensa din depozitul de garanție toate pierderile sau daunele aduse obiectelor închiriate sau unei terțe părți în perioada de închiriere, de către locatar, indiferent de vina acestuia.

3. În cazul în care camperul/autorulota este deteriorat sau echipamentul care nu este acoperit de asiguratorul CASCO și depozitul nu este suficient pentru a acoperi daunele cauzate locatorului, Locatarul își asumă întreaga responsabilitate pentru recuperarea daunelor pentru a aduce camperul/autorulota înapoi la starea inițială, cum a fost transferată Locatarului.

4. Alte cheltuieli care pot fi acoperite de depozitul de garanție:

        • Rezervorul de toaletă Bio nu a fost golit - 150 Euro

        • Rezervorul de apă uzată nu a fost golit - 50 Euro

        • În caz de daune cauzate de un accident cauzat de Locatar, fransiza CASCO este plătită - 250 Euro

        • În cazul returnării Camperului/autorultei fără rezervorul de combustibil complet, combustibilul este taxat la o rată de 2 Euro / litru

        • În cazul în care nu se convine de ambele părți, predarea intarziata a Camper-ului/autorulotei se taxează cu de 500 Euro.

        • În caz de încălcare de către Locatar a obligației de a nu fuma în Camper/autorulota, se plătește o taxa de 300 Euro.

        • În caz de pierdere a documentelor de înmatriculare sau a cheilor Camper-ului/autorulotei, se plătește o taxa de 200 Euro.


9. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

1. Să furnizeze Camperul/autorulota, precum și alte Bunuri și Servicii, în conformitate cu Contractul, în perioada specificată în Ofertă, în stare bună;

2. Să furnizeze Camperul/autorulota cu rezervorul de combustibil complet, cu gaz, set de chei și toate documentele necesare pentru utilizarea camperului;

3. Să furnizeze asigurare full CASCO , o poliță de asigurare obligatorie și plata tuturor taxelor care sunt necesare pentru circulația pe teritoriul României; Asigurarea nu acoperă daunele cauzate de nerespectarea înălțimii trecerii sub poduri și alte obstacole, precum și nerespectarea lățimii drumului necesar pentru trecere;

4. Locatorul este obligat să ofere asistență tehnică prin telefon.

5. Orice alte drepturi și obligații care îi sunt impuse în conformitate cu legea și Contractul.


10. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

1. Să detină drepturi valabile(permis de conducere valabil) pentru a conduce Camper/autorulota în conformitate cu legislația în vigoare a teritoriului pe care va fi conduce Camperul/autorulota.

2. Un Locatar trebuie să atingă vârsta de 25 de ani la data încheierii contractului pentru a conduce un Camper/autorulota închiriată și să aibă o experiență de condus de cel puțin 5 ani care corespunde categoriei vehiculului închiriat.

3. Locatarul se angajează, în momentul încheierii acestui contract, să declare șoferii suplimentari care vor conduce Camperul/autorulota, care trebuie, de asemenea, să indeplinească art. 10.2 din acest Regulament.

4. În cazul prelungirii contractului de închiriere a camperului/autorulotei cu acordul Locatorului, Locatarul trebuie să plătească costul zilelor suplimentare de închiriere.

5. Locatarul va plăti toate cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli suplimentare în conformitate cu prevederile regulilor.

6. Locatarul trebuie să opereze camperul/autorulota în condiții normale, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și instrucțiunile de întreținere specificate în manualul de utilizare.

7. Locatarul este obligat să plătească amenzile impuse de autorități pentru încălcări sau infracțiuni comise în timpul perioadei de închiriere a camperului/autorulotei.

8. Locatarul este obligat pentru a returna vehiculul după expirarea contractului cu rezervorul de combustibil complet .

9. În cazul unei defecțiuni a vehiculului (Camper),dar care continuă să funcționeze , Locatarul trebuie să contacteze cel mai apropiat service autorizat și să efectueze verificare-reparații în garanție.

10. În caz de avarie a autovehiculului Locatarul este răspunzător în solidar cu compania de asigurări a Locatorului pentru toate costurile legate de aducerea camperului/autorulotei în starea inițială sau înlocuirea camperului cu unul similar în funcție de marca, tipul, anul de fabricație și valoare de piață. Locatarul nu este scutit de răspundere penală în conformitate cu legea.

11. În cazul deteriorării camperului/autorulotei într-un accident de circulație sau furt, pentru compensarea daunelor de către compania de asigurări, Locatarul trebuie să contacteze poliția din localitatea unde a avut loc evenimentul, altfel costul pagubelor va fi acoperit integral de către Locatar.

12. Locatarul trebuie să anunțe Locatorul, prin e-mail [email protected], orice incident sau defecțiune și să ofere acestuia o fotografie cu privire la deteriorarea camperului/autorulotei.

13. Dacă vehiculul a fost condus sub influenta bauturilor alcoolice și/sau droguri sau alte substanțe narcotice, responsabilitatea pentru compensarea materială a daunelor revine în totalitate Locatarului.

14. Locatarul este obligat să protejeze camperul/autorulota și alte bunuri închiriate de uzurpare. Uzurparea înseamnă orice încercare a unei terțe părți de a deține proprietatea închiriată.Locatarul este obligat să notifice cu promptitudine locatorului astfel de încercări, astfel încât să se poată proteja de o încercare de uzurpare. În cazul în care locatarul nu informează locatorul, acesta va fi răspunzător pentru daunele cauzate de locatar din cauza lipsei de informații.

15. La încetarea contractului de închiriere, locatarul trebuie să predea Camperul închiriat, echipamentul însoțitor și toate documentele primite în momentul în care a început închirierea.

16. Locatarul are dreptul să folosească mașina în toate țările UE care sunt acoperite de asigurarea RCA și CASCO. Pentru alte țări, Locatorul va emite o propunere separată pentru costuri suplimentare de asigurare și documente suplimentare.

17. Luați toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea camperului/autorulotei.

18. Verificați zilnic nivelul uleiului de motor.

19. Nu transportați mai multe persoane decât cele stabilite prin caracteristicile tehnice ale camperului/autorulotei închiriat/e.

20. Toți pasagerii trebuie să aibă documente de identitate valabile .

21. Locatarului îi este interzis să:

        • Participe la curse de mașini sau la teste;

        • Transporte materialelor sau substanțelor interzise, precum și transportul de bunuri fără documentele necesare;

        • utilizeze camperului/autorulotei sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a oricăror substanțe care pot afecta viteza reacției sau a conștienței            sale;

        • remorcheze alte vehicule și remorci fără acordul scris al locatorului;

        • lase Camperul/autorulota nesupravegheat/a, cu ferestrele deschise și cu cheile în contact ;

        • efectueze orice reparații care pot fi reparate numai de ateliere autorizate;

        • vândă, să închirieze sau să garanteze orice obligații privind proprietatea Locatorului care fac obiectul prezentului acord;

        • fumeze în Camper/autorulota


11. ACCEPTARE ȘI TRANSFER

1. Camperul/autorulota este predat și returnat în locatia Daria Campers din orașul Ploiești sau la aeroportul Otopeni , România.

2. Camperul/autorulota este închiriat/a în stare de funcționare, fără defecte, cu un rezervor de combustibil complet.

3. Orice întârziere în returnarea camperului/autorulotei închiriat/e, locatarul trebuie să raporteze acest lucru locatorului cu cel puțin 24 de ore înainte, ținând seama de sancțiunile prevăzute în contract.

4. În timpul predarii și returnării Camperului/autorulotei, sunt întocmite procese verbale privind starea și toate defectele camperului, existente.

5. În cazul în care Locatorul nu poate preda Camperului Închiriat la locul transferului la începutul termenului de închiriere, iar predarea Camperului va avea loc în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la începutul termenului de închiriere, Locatorul va plăti Locatarului partea din chirie proporțional cu întârzierea transferului sau posibilităților Camperului sau proporțional cu prelungirea termenului de închiriere a camperului.

6. În orice caz, Locatorul are dreptul să ofere Locatarului un alt camper similar.

7. Dacă Locatorul nu poate preda locatarului Camperul/autorulota la locul transferului și întârzierea depășește perioada de 48 (patruzeci și opt) de ore, Locatarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de închiriere în afara instanței.În acest caz, locatarului trebuie să i se restituie toate sumele plătite de acesta în baza acestui contract, fără dobândă si alte pretentii.

8. În cazul în care Locatarul nu acceptă Camperul/autorulota în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore de la începerea contractului de închiriere fără motive întemeiate, Locatarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în mod unilateral în afara instanței fără nicio altă pretenție față de Locator.


12. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

1. Legislația României se aplică relațiilor juridice dintre locator și locatar care decurg din contractul de închiriere și / sau pe baza prevederilor prezentului regulament, inclusiv, dar fără a se limita la relațiile juridice care decurg din invaliditate și / - încheierea contractului de închiriere. Litigiile care au apărut în cazul imposibilității unei soluționări pașnice a acestora sunt supuse soluționării în cadrul Curții de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Prahova.